Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatting beekvallei Kleine Vondelbeek Boutersem

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Vernatting beekvallei Kleine Vondelbeek Boutersem

De gemeente Boutersem wil de beekvallei van de Kleine Vondelbeek in het centrum klimaatrobuuster maken. Daarom wordt de noord-zuid verbinding van de vallei hersteld en wordt er in de vallei meer ruimte voor water en groen gecreëerd. Het kerngebied van de vallei wordt geherwaardeerd als moeras- en overstromingsgebied. Verschillende onthardingsinitiatieven zorgen ervoor dat er in het gebied meer water kan infiltreren. Daarnaast zorgen deze maatregelen voor een betere beleving van de omgeving en meer biodiversiteit. Voor dit project werkt de gemeente Boutersem samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en lokale verenigingen.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.