Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Scheldemeersen herstellen door sloop Pattyne-Duprez bedrijf in Avelgem

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Scheldemeersen herstellen door sloop Pattyne-Duprez bedrijf in Avelgem

De gemeente Avelgem en Leiedal zullen de site Pattyne-Duprez slopen en ontharden. De site bevindt zich naast een oude Scheldearm, op een prioritaire locatie voor water- en natuurbeheer. Het terrein zal worden ingericht met een hoge biodiversiteits-, natuur- en belevingswaarde. De voormalige bedrijvensite met milieubelastende industrie zal door deze investering in de nabije toekomst deel uitmaken van een aaneengesloten openruimtegebied en bijdragen aan een klimaatrobuuste omgeving. Voor dit project werkt de gemeente Avelgem samen met Natuurpunt, intercommunale Leiedal, het Agentschap voor Natuur en Bos, lokale verenigingen en scholen.

Meer informatie

Projectinfo op Praktijkendatabank klimaat

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.