Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stockage en optimaal hergebruik van gezuiverd afvalwater van een groentenverwerkend bedrijf

Meer duurzaam watergebruik zowel voor interne toepassing als voor nabijgelegen landbouwers

In Pittem in de provincie West-Vlaanderen zetten Inagro, Agrafresh bv en drie landbouwbedrijven een samenwerking op om water slimmer te gebruiken. Het bedrijfsafvalwater van het groentenverwerkend bedrijf Agrafresh bv wordt opgespaard en deels opgezuiverd voor intern gebruik, onder meer voor het wassen van groenten, en deels verdeeld onder drie landbouwers in de nabije omgeving voor irrigatiedoeleinden. Op die manier kan men kostbaar drink-, grond- en oppervlaktewater besparen. 

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.