Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Slim water- en energienetwerk in Meer

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

Slim water- en energienetwerk in Meer

In Meer stellen twee glastuinbouwbedrijven, VW Maxburg en Meer Fresh Products, hun overschot aan hemelwater ter beschikking van het vleesverwerkend bedrijf Comeco NV. Omgekeerd kunnen deze glastuinbouwbedrijven het gezuiverd afvalwater van Comeco gebruiken. zodat ze minder gevoelig zijn voor waterschaarste in periodes van droogte. Door gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron in te zetten wordt kostbaar grond- en leidingwater gespaard. Ook Comeco kan water uit kwetsbare bronnen sparen door het regenwater van de glastuinbouwbedrijven als koelwater te gebruiken. Een pomp en een ondergrondse leiding brengen het regenwater van de tuinbouwbedrijven naar het vleesverwerkend bedrijf. Voor de opslag van het gezuiverde afvalwater van het vleesverwerkend bedrijf is een extra buffer aangelegd. Daarnaast werken deze bedrijven ook samen om energie op een efficiënte manier te gebruiken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.