Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Activatie van hemelwater op de Lauweplaats in Menen

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie West-Vlaanderen wil de stad Menen in de deelgemeente Lauwe de Lauweplaats groenblauw inrichten. De verharde Lauweplaats wordt hierbij getransformeerd naar een verkeersluw evenementenplein met ruimte voor groen en water waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. De focus ligt op ontharding met de aanleg van infiltratie- en groenzones en op het hergebruik van regenwater onder andere voor de waterpartij op het plein en voor het onderhoud van openbaar groen. De stad legt hiervoor waterputten aan die het regenwater van het dak van de  Sint-Bavokerk opvangen. Voor dit project werkt de stad Menen samen met het studiebureau Cnockaert, UAD en Greenconcept.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.