Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regenwateropvang en hergebruik voor serreteelt van PITO Stabroek

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Antwerpen creëert de provinciale school PITO Stabroek extra ondergrondse en bovengrondse buffercapaciteit om regenwater op te slaan. De school wil het regenwater recupereren voor haar sanitair en voor de landbouwafdeling, onder meer voor de irrigatie van serres en de beregening van velden. Met een innovatief ontwerp beschermt de school haar site ook beter tegen extreme regenbuien. Dit voorbeeldproject maakt de school meer weerbaar tegen de effecten van de klimaatwijziging en leert de nieuwe generatie landbouwers om meer duurzaam om te gaan met water. Voor dit project wordt samengewerkt met de ontwerper Antea Group Belgium.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.