Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Buffervijver voor hergebruik bij sportvelden Kruisveld in Halle

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Vlaams-Brabant wil de stad Halle meer bewust omgaan met water. Hiertoe slaan de stad Halle, de drinkwatermaatschappij en de rioolbeheerder Farys en de recreatieverenigingen op het stedelijk complex Kruisveld de handen in elkaar om het regenwater collectief op te vangen en te hergebruiken. In dit project wordt het drainage- en regenwater van het domein opgevangen in een natuurlijke buffervijver. Het opgevangen water wordt gebruikt voor de beregening van de sportterreinen en voor het onderhoud van het publiek sanitair. Op deze manier wordt er bespaard op kostbaar drinkwater. De buffer wordt landschappelijk ingepast met oog op de biodiversiteit. Het project heeft zo een educatieve en symbolische meerwaarde voor de gebruikers. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.