Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Raamcontract mobiele pompen

Raamcontract mobiele pompen

Sluizen gebruiken veel water. Pompinstallaties aan sluizen pompen het gebruikte water op zodat het gerecupereerd kan worden. Hierdoor is er in droge perioden meer water beschikbaar voor de scheepvaart en eventueel andere gebruikers zoals de landbouw, de industrie en de drinkwatermaatschappijen. Omdat het bouwen en installeren van pompinstallaties tijd vraagt voorziet de Vlaamse Waterweg mobiele pompen in afwachting van vaste pompen.

Meer info.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.