Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Pompinstallatie Albertkanaal in Genk

Pompinstallatie Albertkanaal in Genk

Sluizen gebruiken veel water. Pompinstallaties aan sluizen pompen het gebruikte water op zodat het gerecupereerd kan worden. Daarom investeert de Vlaamse Waterweg in bijkomende pompinstallaties op het Albertkanaal, onder meer ter hoogte van de sluis in Genk. De installatie zorgt voor een halvering van het watergebruik in droge perioden. Bovendien is ze gekoppeld aan een waterkrachtcentrale waardoor ze in natte perioden energie kan produceren.

Meer info.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.