Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Smart gestuurde waterbuffering stationsomgeving in Kortrijk

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie West-Vlaanderen pakt de stad Kortrijk de stationsomgeving aan waarbij dit deel van de verharde, dichtbebouwde stadskern een groenblauwe invulling krijgt. Ter hoogte van het Casinoplein en Conservatoriumplein maken parkeerzones plaats voor een natuurlijke speelruimte en groene verkeersveilige verbindingen. In dit project worden ook ondergrondse regenwaterbuffers aangelegd met de mogelijkheid voor een slimme sturing, zodat de buffers regenwater kunnen vasthouden voor droge perioden en tijdig geledigd worden wanneer hevige regen wordt voorspeld. Het regenwater wordt ingezet voor het onderhoud van de rioleringen en het openbaar groen. Voor dit project werkt de stad Kortrijk samen met Aquafin.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.