Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hemelwaterrecuperatie in Hoogstraten

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Het logistieke bedrijf Verkooijen-Veem en de industriële wasserij CleanLease liggen naast elkaar langs de industrieweg in Hoogstraten. Verkooijen-Veem vernieuwde onlangs twee loodsen en bouwde een nieuwe loods. Daarnaast vernieuwden en verhardden ze de vrachtwagenparking. Het regenwater van deze verharde oppervlakten wordt opgevangen en gratis ter beschikking gesteld aan de wasserij CleanLease en aan het transportbedrijf Vlietra voor de reiniging van vrachtwagens. Door deze samenwerking wordt kostbaar grondwater uitgespaard. Gezien het bruikbaar maken van regenwater vergelijkbare zuiveringstechnieken vraagt als grondwater blijven de operationele kosten ongeveer gelijk.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.