Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blue corridor in Poperinge

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

KAWIBO VOF is een biologische mestverwerking uit Poperinge. Door de effluentstroom van de mestverwerkingsinstallatie verregaand te zuiveren komt er water beschikbaar voor de varkensteelt en als irrigatiewater voor land- en tuinbouwers in de omgeving. Poperinge heeft regelmatig met droogte te kampen, met schade voor de landbouwgewassen als gevolg. Water uit mest is een continue waterbron. Het mestverwerkend bedrijf zal haar effluentstroom via ultrafiltratie en omgekeerde osmose verregaand zuiveren. Een ondergrondse waterleiding, een corridor, zal dit water tot bij de landbouwbedrijven brengen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.