Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kasteelhoeve Wange Water 2.0 in Landen

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Op de kasteelhoeve Wange in Landen wordt er geïnvesteerd in meer opvang van regenwater, hergebruik en lokale infiltratie. Op de hoeve zijn verschillende partners actief die het domein en de bijhorende horeca van de kasteelhoeve ondersteunen. In deze proeftuin worden bijkomende regenwaterputten aangelegd, samen met een extra natuurlijke waterbuffering en een natuurlijke infiltratiezone. Met deze ingrepen verbruikt de hoeve minder kraanwater en hoeft er geen water meer uit de Kleine Gete gepompt worden. Er wordt ook minder regenwater afgevoerd. Dit zorgt voor meer waterbeschikbaarheid in tijden van droogte en helpt om wateroverlast in tijden met hevige regenval te voorkomen. In deze proeftuine werkt Kheiron Invest, eigenaar van de kasteelhoeve, samen met de Kasteelhoeve Wange bv, de landbouwvennootschap Vaerendriesch / Vandepoel en de vzw De Meandering.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.