Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groene voetbalvelden en perken dankzij hergebruik regenwater in Kraainem

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Vlaams-Brabant wil de gemeente Kraainem meer duurzaam omgaan met water door meer regenwater te gebruiken. De gemeente vangt hiertoe het regenwater van de verharde oppervlaktes langs de Kapellelaan op in een bufferkoker ter hoogte van de Speelpleinlaan. Omdat deze bufferkoker ook dienst doet als buffer bij hevige regen wordt deze uitgerust met een slimme sturing. Hierdoor wordt de bufferkoker tijdig leeggemaakt zodat er bij hevige regen voldoende buffervolume beschikbaar is. De gemeente gebruikt het opgevangen regenwater voor het besproeien van de naastgelegen voetbalvelden en voor het onderhoud van straten en openbaar groen. Hierdoor spaart de gemeente kostbaar drinkwater uit. Voor dit project werken de gemeente Kraainem en Riopact samen met Aquafin.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.