Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regenwaterleiding als waterbuffer in Evergem

Dit project kadert binnen de projectoproep collectieve regenwaterprojecten

De wijk Achterstege ligt in de dichtbebouwde kern van Evergem. Naast de hoofdweg ligt een gracht met een bufferende en infiltrerende functie. Omdat het volume van deze gracht volstaat voor de opvang van regenwater afkomstig van de verharde oppervlakten van de wijk, kan de nieuw aangelegde regenweerafvoer, in afwachting van de verdere uitbouw van het afvoerstelsel voor regenweer, dienen als tijdelijke collectieve buffer voor regenwater. Dit regenwater kan hergebruikt worden door de gemeentelijke groendienst en de buurtbewoners. Hierdoor is er meer water beschikbaar in droge perioden. Voor dit project werkt de gemeente Evergem samen met studiebureau Jonckheere en Aquafin.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.