Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Water sharing is caring in Brasschaat

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Brasschaat plant de firma Bolckmans Warehousing Olen BV een nieuwe ontwikkeling op het bedrijventerrein Campus Coppens. Om bouwtechnische redenen moet dit gebouw ondergronds een holle ruimte hebben. Deze ruimte wordt ingezet als extra bufferbekken voor regenwater dat in verbinding zal staan met de regenputten van Professionalis NV en Acta vzw. Het regenwater wordt gebruikt door een truck-carwash en voor de sanitaire toepassingen van alle betrokken bedrijven. Hierdoor kan kostbaar leidingwater en grondwater gespaard worden. Ook landbouwers uit de omgeving zullen water kunnen onttrekken in periodes van schaarste. Het bufferbekken wordt via een netwerk verbonden met de andere regenputten op het bedrijventerrein. Een slimme sturing staat in voor een optimale verdeling van het hemelwater. Pidpa zorgt voor de professionele exploitatie en onderhoud. Het overschot wordt afgeleid naar een natuurgebied in de buurt dat gevoelig is voor verdroging. Via een wadi wordt het hemelwater geïnfiltreerd en het grondwater gevoed.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.