Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opvangen en hergebruiken regenwater atletiekpiste in Stekene

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

De gemeente Stekene in de provincie Oost-Vlaanderen wil voor de beregening van haar sportvelden meer regenwater gebruiken in plaats van kostbaar grond- en drinkwater. Aan sporthal De Sportstek investeert de gemeente in bijkomende regenwaterputten die het water van de nieuwe atletiekpiste opvangen. Dit water wordt hergebruikt voor de bewatering van het voetbalveld. Voor dit project werkt de gemeente Stekene samen met het studiebureau Lobelle.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.