Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regenwatervoorzieningen voor sportterreinen in Tielt

Dit project kadert binnen de projectoproep collectieve regenwaterprojecten

De stad Tielt wenst het gebruik van drinkwater op haar sportsites in Kanegem en Aarsele te beperken. Om dit te realiseren legt het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt verschillende regenwaterbuffers aan. Het regenwater wordt gebruikt als sanitair water en voor de beregening van voetbalterreinen en openbaar groen. Tegelijkertijd maakt de stad van deze werken gebruik op deze sites meer regenwater te laten infiltreren, door bijvoorbeeld asfaltverharding op te breken en te vervangen door waterdoorlaatbare grasbetontegels.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.