Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Oude Bekaertsite in Hemiksem

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Deze proeftuin pakt een unieke watervraag aan. Op de site van de oude Bekaertfabriek in Hemiksem, tussen de Schelde en de Grote Struisbeek, wordt een groene woonwijk ontwikkeld met o.a. een volledig nieuw landschapspark. De site is historisch verontreinigd. Als saneringsoplossing wordt de vervuilde grond ingekapseld in een waterdichte sarcofaag. Op de inkapseling komt een nieuwe leeflaag als basis voor een ecologisch landschapspark. In het park komt een grote landschappelijke buffer om het regenwater dat op de site valt te verzamelen. Het projectgebied krijgt een fijnmazig grachtensysteem dat water uit het bufferbekken met een slimme sturing herverdeelt. De stijgende watervraag van de nieuwe woningen wordt volledig opgevangen door het regenwater van de daken op te vangen en grijswater te recupereren op bouwblokniveau. Ook de Abdijsite, waar het gemeentehuis gelegen is, recupereert hemelwater en stelt het ter beschikking van het park. Door deze wateroplossing komt het water in de natuur terecht wat zorgt voor meer waterbeschikbaarheid in tijden van droogte en waterschaarste. In deze proeftuin werkt het consortium Park Aan de Stroom II NV samen met de gemeente Hemiksem en Aquafin. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.