Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenwerkwater in Laakdal

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Laakdal zuiveren groentebedrijf Van Elven Agra bvba en eierenproducent Lodewijckx hun proceswater en slaan dit gezuiverde water samen met regenwater op in een bufferbekken. Dit water wordt gebruikt door het groentebedrijf zelf en door Graszoden Van Bael bvba, een producent van graszoden uit Meerhout. Ook de gemeente Laakdal en andere stakeholders kunnen het water benutten. Het gezuiverde water en het regenwater vormen een alternatieve waterbron die de nood aan hoogwaardig grondwater beperkt. Er is vooral geïnvesteerd in bijkomende zuivering en buffering. Via flexibele leidingen wordt het water naar de betrokken percelen getransporteerd. Doordat het water ook lokaal geïnfiltreerd wordt, zal er minder water geloosd worden in de Laak.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.