Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenwerkwater in Laakdal

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Laakdal zullen groentebedrijf Van Elven Agra bvba en eierenproducent Lodewijckx hun proceswater verdergaand zuiveren en dit water samen met regenwater opslaan in een bufferbekken. Dit water zal gebruikt worden door het groentebedrijf zelf en door Graszoden Van Bael bvba, een producent van graszoden uit Meerhout. Ook de gemeente Laakdal en andere stakeholders kunnen het water benutten. De alternatieve waterbron beperkt de nood aan hoogwaardig grondwater. Er wordt vooral geïnvesteerd in bijkomende zuivering en buffering. Via flexibele leidingen wordt het water naar de betrokken percelen getransporteerd. Doordat het water ook lokaal geïnfiltreerd wordt, zal er minder water geloosd worden in de Laak.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.