Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Keerdokkaai in Mechelen

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

In deze proeftuin zetten de verschillende actoren in op collectief waterbeheer voor het Keerdok in Mechelen. Deze site wordt ontwikkeld tot een volledig nieuw stadsdeel met woonunits, commerciële units en een appartementsgebouw. In dit nieuwe stadsdeel komen groenzones en aansluitend wordt het Keerdokpark aangelegd, een parkgebied met bomen, grasvelden en wadi’s. Het collectief waterbeheer omvat de recuperatie van gezuiverd grijs water voor toepassingen in de nieuwe woonunits en het hotel. Het regenwater wordt collectief opgevangen en herverdeeld via een leidingnet dat het tweede circuitwater over het nieuwe woongebied verdeelt. Het overschot aan regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd. Een WASCO beheert het tweede waternet. Door dit collectief waterbeheer hoeft pas in laatste instantie drinkwater ingezet te worden voor laagwaardige toepassingen. Voor dit projecten werkt ADT Development samen met MONTREAL Development, Van Der Valk Hotel-Restaurant en Noven Noord BV. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.