Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Circeaulair - het water voor morgen

Dit project is onderdeel van de oproep hergebruik effluent

Het waterbehandelingsbedrijf Ekopak wil met het project ‘Circeaulair: het water voor morgen’ bedrijven en bedrijventerreinen een alternatieve waterbron aanreiken. Het gaat om een samenwerking tussen Ekopak, infrastructuurfonds EPICo² en Aquafin. Dit project vormt het model van de toekomst in de strijd tegen waterschaarste. Dit project zal gezuiverd afvalwater of effluent van de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Ieper omzetten in proceswater voor de industrie via een extra waterbehandelingsinstallatie. Om het proceswater tot bij de bedrijven te brengen zal een nieuw leidingnetwerk aangelegd worden. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.