Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Suikerpark in Veurne

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

De Suikerpark-site is een nieuw stadsdeel in Veurne met woningen, een bedrijventerrein en een natuurgebied. Hier werkt projectontwikkelaar ION develop different samen met de bedrijven Veurne Snack Food BV en de Colruyt Group en de West-Vlaamse Intercommunale en drinkwaterbedrijf Aquaduin aan een uniek samenwerkingsmode voor het beheer van een tweede waternet. In de omgeving van de Suikerpark-site heerst steeds grotere waterschaarste door droge periodes terwijl nieuwe ontwikkelingen de watervraag doen toenemen. De projectpartners zullen samen investeren in een tweede waternet. Het tweede waternet brengt het regen- en afvalwater samen, behandelt het en herverdeelt het voor laagwaardige toepassingen. Het beheer en onderhoud van de volledige installatie zal gebeuren door een WASCO, of Water as a service company. De WASCO haalt zijn inkomsten uit de verkoop van het huishoudwater aan de eindklant, die er niet meer voor betaalt dan voor leidingwater. De klant wordt ontzorgd en betaalt voor het product en niet voor de installatie. Water dat niet hergebruikt wordt, zal ingezet worden om het natuurgebied vochtig te houden. Boeren zullen water kunnen afhalen voor irrigatie en ook de groendienst van de stad Veurne zal de waterbron gebruiken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.