Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hergebruik regenwater voor volkstuinen in Antwerpen

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

Om de vraag naar en het aanbod van water beter op elkaar af te stemmen wil de stad Antwerpen voor twee volkstuinen, Drakenhof in Deurne en Het Prieel in Berchem, inzetten op collectieve opvang en hergebruik van regenwater. Met dit project wordt het regenwater van grote dakoppervlakten in de omgeving afgeleid en naar een waterbuffer gebracht. In periodes dat het meer regent dan dat er verbruik is, zal de waterbuffer overlopen en aansluiten op een infiltratievoorziening waardoor de grondwatertafel wordt aangevuld. De stad houdt rekening met de klimaatwijzigingen zodat het systeem ook langere periodes zonder neerslag kan opvangen. Hiermee wil de stad meer klimaatbestendige volkstuinen creëren en het collectief waterbewustzijn van de tuiniers vergroten. Voor dit project werkt de stad Antwerpen samen met de vzw volkstuinen Deurne, de vzw volkstuinen Berchem, Boeckenberg Sport & Businesscenter en Woonhaven Antwerpen.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.