Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groevewater voor landbouw en industrie in Kortemark

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

Steenbakkerij Wienerberger pompt in haar kleigroeve te Kortemark veel water op. Wat het bedrijf zelf niet kan gebruiken wordt dankzij het project ter beschikking gesteld van groenteverwerkend bedrijf Verduyn en van landbouwers in de buurt. Het groenteverwerkend bedrijf heeft ondanks een grote regenwateropvang, onvoldoende water voor interne behoefte. De helft van het wateroverschot van de kleigroeve zal dit watertekort opvangen. De rest van het groevewater zal gebruikt worden door landbouwers in de buurt. Tussen de kleigroeve en Verduyn wordt een bufferbekken aangelegd. De verdeling naar de landbouwers gebeurt in eerste instantie met flexibele leidingen. Op termijn zal dit evolueren naar een vast netwerk. Binnen het project wordt ook gewerkt aan waterbesparende irrigatietechnieken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.