Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Collectieve waterbank Rista in Rumbeke

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de stad Roeselare legt de Tennisclub TC Rista nieuwe overdekte padelterreinen aan. Op deze site midden in het stedelijk gebied van de deelgemeente Rumbeke liggen ook voetbalvelden en een begraafplaats. Het onderhoud van de sportterreinen is waterintensief. Momenteel transporteert de stad hiervoor water via tankwagens naar de site. Het project van de stad Roeselare ‘De Collectieve Waterbank’ biedt een antwoord op heel wat watervraagstukken op het publieke domein. De stad legt onder de nieuw te bouwen sportinfrastructuur een waterreservoir aan die het regenwater van de verharde oppervlaktes van de site zal opvangen. Het gerecupereerde regenwater zal gebruikt worden voor het onderhoud van de omliggende voetbalvelden, de besproeiing van het groen op de stedelijke begraafplaats en het onderhoud van het publiek sanitair. Daarnaast biedt deze opslag ook bescherming tegen wateroverlast. Slimme sturing laat toe dat de grondwatertafel wordt aangevuld. Door de buffer onder de nieuw te bouwen sportinfrastructuur te plaatsen zorgt het project ook dat de groene omgeving rond de sportinfrastructuur bewaard blijft.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.