Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Duurzame diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij

Ecologische en economische winsten dankzij duurzame investering in nieuwe diffusietoren.

Duurzame diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij

De Tiense Suikerraffinaderij wil inzetten op een meer efficiënt waterverbruik. In de suikerfabriek in Tienen is het onderdeel waar de suiker uit de bieten gehaald wordt, in het diffusieproces, aan vervanging toe. De Tiense Suikerraffinaderij investeert met steun van de Blue Deal in een nieuwe diffusietoren waardoor er met minder water en energie meer suiker uit de bieten kan gehaald worden. Dankzij deze investering gaat de suikerfabriek in Tienen meer duurzaam om met water en helpt zo mee aan de strijd tegen droogte en waterschaarste.  

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.