Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

EURILa in Ieper

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Ieper wordt het regenwateroverschot van twee bedrijven, Soete Aluminium en grondwerken Desot ter beschikking gesteld voor landbouwactiviteiten. Het landbouwbedrijf van Kurt Desot kampt in droge periodes vaak met waterschaarste. Vlakbij liggen twee bedrijven met een regenwateroverschot waaronder Soete Aluminium. Soete Aluminium heeft uitbreidingsplannen en zal nog meer regenwater moeten bufferen. Het regenwater dat deze bedrijven op overschot hebben stellen ze ter beschikking. Het regenwater zal via een pompsysteem doorgestuurd worden naar twee nieuwe bufferbekkens op het landbouwbedrijf. Ook andere bedrijven zullen het water kunnen benutten. Overtollig water infiltreert in de bodem en vult de grondwatertafel aan.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.