Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Circulair waternet Antwerpen

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Deze proeftuin is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Aquafin en de Zoo. Ze vormt de eerste fase van een grootschalig project waarbij een leidingnetwerk aangelegd wordt om het water uit de waterloop het Schijn dat anders verloren zou gaan in de stad te brengen voor laagwaardige toepassingen. Van aan de Schijnpoortweg wordt een hoofdleiding aangelegd die water van het Schijn in Deurne naar het Spoorpark ter hoogte van de wijk Zurenborg brengt. Dit water wordt ingezet om stadsgroen te besproeien, om toiletten door te spoelen en om veeg- en brandweerwagens te vullen. Er wordt onderzocht of het water ook kan ingezet worden als waswater voor bussen van De Lijn op de vlakbij gelegen stelplaats. Er wordt ook een zijtak aangelegd naar de Zoo. Door dit water te gebruiken wordt de waterafhankelijkheid van kostbaar drink- en grondwater ingeperkt en is er meer water beschikbaar in tijden van droogte. In deze proeftuin wordt ook onderzocht of mogelijks effluentwater van een waterzuiveringsinstallatie kan ingezet worden en of bijkomende zuivering van PFAS nodig is voor stedelijke toepassingen. De resultaten van dit onderzoek zijn ook belangrijk voor andere steden. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.