Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De Nieuwe Winning in Hasselt

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Langs de Disselstraat in Hasselt bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium twee nieuwe sociale woningblokken. Op de site staan ook oudere sociale woningen zonder regenput. Deze proeftuin voorziet een collectieve wateropvang in de wijk i.p.v. individuele regenwaterputten. Naast de verharding van de sociale woningen worden ook de daken van twee buurbedrijven, de Reisduif NV en garage Martens, op de collectieve opvang aangesloten. Overtollig water infiltreert in de bodem en ontlast zo het rioolstelsel. Om het systeem in de sociale huisvestingssector uit te breiden, doet dit project ook heel wat onderzoek. Met de proeftuin toont Cordium aan dat collectieve hemelwateropvang beter en goedkoper is dan een individuele regenput per woning of appartementsblok. voor dit project werkt Cordium samen met De Reisduif NV en Garage Mertens.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.