Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Intelligente sturing voor hergebruik regenwater op buffer voor gemeentehuis van Stabroek

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Antwerpen heeft de gemeente Stabroek ter hoogte van het gemeentehuis  een bufferbekken voor regenwater aangelegd in samenwerking met Aquafin. Het integraal waterbedrijf Pidpa realiseert in het kader van dit project een intelligente sturing op dit bufferbekken. Hierdoor kan het regenwater in het bekken en deels ook in de opwaartse berging vastgehouden worden zodat dit door de groendienst van de gemeente kan gebruikt worden. In een latere fase zal dit water ook ter beschikking komen van andere partijen zoals de landbouwers. Door regenwater te gebruiken vermindert de gemeente haar drinkwaterverbruik en zet de gemeente haar inwoners aan om dit voorbeeld te volgen. Voor dit project werkt Pidpa samen met de gemeente Stabroek en Aquafin.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.