Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Milceaubellissimo

Dit project is onderdeel van de oproep hergebruik effluent

Het project ‘Milceaubellissimo’ is een initiatief van Pantarein Water, expert in de behandeling en het hergebruik van (afval)water. In dit project levert Aquafin gezuiverd afvalwater of effluent, afkomstig van hun rioolwaterzuiveringsinstallatie in Langemark, aan bij de zuivelcoöperatie Milcobel. Met de hulp van Pantarein Water wordt dit effluent verder opgezuiverd tot proceswater. Dit circulair watergebruik in de bedrijfsprocessen van Milcobel vermindert de druk op de drinkwatervoorziening in de regio. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.