Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

WATER voor RODE

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Vlaams-Brabant neemt de gemeente Sint-Genesius-Rode initiatief om verschillende grote dakoppervlaktes af te koppelen. Het gaat om de dakoppervlaktes van de Vastiau-Godeau-site ter hoogte van de Eigenbrakelse Steenweg en van nabijgelegen woningen. Het regenwater van deze oppervlaktes wordt opgepompt naar een hoger gelegen perceel voor gebruik in de korte-keten-landbouw. Hierdoor is er meer water beschikbaar in tijden van droogte. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.