Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

DEEPER BLUE - DEEP buffering for Effluent Reuse

Dit project is onderdeel van de oproep hergebruik effluent

In het project DEEPER BLUE zal gezuiverd afvalwater of effluent afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalst hergebruikt worden als drinkwaterbron. Het geproduceerde drinkwater wordt tijdelijk opgeslagen in een ondergrondse buffer volgens het principe van Aquifer Storage & Recovery (ASR). Hierbij worden wateroverschotten in natte periodes in een diepe ondergrondse buffer geïnjecteerd waardoor er een strategische voorraad wordt aangelegd. In droge perioden kan dit water worden opgepompt. Het ASR systeem biedt dus een antwoord op de spreiding van waterbeschikbaarheid in de tijd en fungeert als een winter-zomer batterij voor drinkwater. DEEPER BLUE is een initiatief van de Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven FARYS|TMVW en De Watergroep. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Aquafin met ondersteuning van het onderzoeksplatform CAPTURE.

Meer informatie.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.