Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Restwaterproject Aquafin

 Aanmoedigen van gebruik van alternatieve waterbronnen.

Het project kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en het Vlaams gewest en heeft als doel om het gebruik van alternatieve waterbronnen aan te moedigen vooral in de land- en tuinbouwsector. Binnen dit restwaterproject zijn er twee luiken: enerzijds de opvang, buffering en hergebruik van hemelwater en anderzijds het hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dankzij dit project kan er in de land- en tuinbouwersector bespaard worden op kostbaar drink-, grond- of oppervlaktewater. 

Meer info over het bufferen en hergebruiken van hemelwater

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.