Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Fruitwater in Sint-Truiden

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Het project ‘Fruitwater’ in de Startelstraat in Sint-Truiden is een samenwerking tussen rioolbeheerder Fluvius, de stad Sint-Truiden en twee fruitboeren. Deze fruitboeren hebben nood aan water voor hun fruitbomen. Daarnaast zoekt Fluvius een geschikt perceel voor een bufferbekken om het regenwater van de gescheiden riolering van de Startelstraat vertraagd te kunnen afvoeren. Deze proeftuin droogte brengt de drie partijen en hun noden samen. De fruitboeren stellen grond ter beschikking voor een bufferbekken zodat zij water ter beschikking hebben om de vochtigheidsgraad in hun fruitgaarden beter op peil te houden. Dit project zal ook bijdragen om de wateroverlast in het centrum van Zepperen te verminderen doordat een deel van het overtollige water van de Oude Beek naar dit bufferbekken kan afgeleid worden. Het consortium Waterproof, dat in de fruitstreken Haspengouw en Hageland werkt aan een hechte watergemeenschap voor klimaatrobuust bodem- en waterbeheer, ondersteunt dit project. Deze proeftuin is een innovatieve publiek-private samenwerking die waterbeheer en -beheersing samen aanpakt en zo duurzame win-wins realiseert. Voor deze proeftuien werkt het fruitbedrijf Claes-Hansoul samen met DC Fruit, Stad Sint-Truiden en Fluvius – Regio Limburg Zuid. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.