Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

Gewone drainage voert water continu af waardoor we minder water ter beschikking hebben in droge periodes. Om de landbouwsector minder kwetsbaar te maken voor waterschaarste startten de Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen, ILVO - Plant, Inagro, Proefstation voor Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en VITO een onderzoek naar peilgestuurde drainage. Bij deze drainage techniek wordt het water enkel afgevoerd op momenten waarop dit echt nodig is, bijvoorbeeld tijdens de zaaiperiode. Zo zorgt peilgestuurde drainage ervoor dat er meer water in de bodem wordt vastgehouden. Het project OP-PEIL streeft naar een ruimere toepassing van peilgestuurde drainage in Vlaanderen. Hiertoe worden de perceelsgebonden noden in kaart gebracht en wordt nagegaan wat de financiële meeropbrengst voor de landbouwer kan zijn.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.