Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Teeltoptimalisatie van prei

Teeltoptimalisatie van prei

De preiteelt is voor Vlaanderen één van de belangrijkste groenteteelten. De teelt in volle grond vraagt veel water waardoor irrigatie vaak nodig is als het weinig regent. Dit maakt preiteelt kwetsbaar voor waterschaarste. Daarom startte Inagro en ILVO-T&V het project Hydro-Leek. Dit project experimenteert met preikweek via hydrocultuur. Deze kweektechniek doet het watergebruik aanzienlijk verminderen.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.