Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Leg-O: Leguminosen – onmisbaar in agro-ecologisch teeltsysteem

Onderzoek in functie van een stabielere opbrengt en kwaliteit van strokenteelt voor plantaardige eiwitten

Leg-O: Leguminosen – onmisbaar in agro-ecologisch teeltsysteem

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek wil met dit onderzoeksproject meer te weten komen over de voordelen van strokenteelt voor de teelt van plantaardige eiwitten en wat er nodig is om tot een meer stabiele opbrengst en kwaliteit te komen. Het onderzoeksproject LEG-O brengt kennis aan voor de langzaam stijgende teelt van lokale Vlaamse eiwitgewassen. Het overschakelen naar meer plantaardige eiwitbronnen zal op termijn een aanzienlijke waterbesparing opleveren doordat het telen daarvan veel minder water vergt dan het produceren van dierlijke eiwittenbronnen. Voor dit onderzoeksproject welkt ILVO samen met de Hogeschool Gent, Inagro en UGent.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.