Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

WaterKlimaatHub

De ambitie is om onderzoek en innovatie met de focus op water te versterken en dit te valoriseren naar onze industrie. VITO heeft de opdracht gekregen om de WaterKlimaatHub uit te bouwen. De WaterKlimaatHub, dat zich in het nieuwe Ostend Science Park bevindt, helpt ideeën rond technologische innovaties verder te ontwikkelen en wil deze innovaties boosten over de domeingrenzen van water, energie en klimaat heen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.