Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimrek-T

Het bestaande klimaattraject Klimrek wordt aangevuld met een watertraject voor de fruit- en groentensector.

  In het Klimrek-T project werken Boerenbond, ILVO, PCF en PCG samen aan een duurzamere groenten- en fruitsector. Dit door consulenten ‘de boer op’ te laten gaan voor het uitvoeren van bedrijfsspecifieke klimaat- en waterscans bij tuinbouwers. Een klimaatscan maakt duidelijk waar de klimaatimpact van het tuinbouwbedrijf ligt. Aan de hand van een waterscan wordt voor het tuinbouwbedrijf in kaart gebracht waar het potentieel zit om water te besparen of andere maatregelen te nemen. Vervolgens gaat de consulent samen met de tuinbouwer op zoek naar maatregelen die het bedrijf het meest robuust maken, waarbij rekening gehouden wordt met de praktische en financiële haalbaarheid. De consulent zorgt voor verdere ondersteuning en begeleiding bij het toepassen van de klimaatmaatregelen op het bedrijf.

  Meer informatie

  Type
  Thema

  Misschien ook interessant voor jou?

  Andere projecten met hetzelfde thema en type

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.