Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

De projecten geven uitvoering aan de Vlaamse Eiwitstrategie. 

Duurzame eiwitketens voor duurzaam watergebruik

Om de productie en consumptie van economisch en ecologisch duurzame eiwitten te versnellen, lanceerde departement Landbouw & Zeevisserij de projectoproep Realisatie Eiwitstrategie. Het uitbouwen van duurzame eiwitketens, van producent tot consument, staat hier voorop. De 19 goedgekeurde projecten creëren nieuwe samenwerkingsverbanden rond duurzame en gezonde eiwitten voor mens en dier. De projecten zetten onder meer in op droogte resistente teelten, op een efficiënt watergebruik bij de productie en verwerking van gewassen en op het gebruik van alternatieve waterbronnen bijvoorbeeld hemelwater of gezuiverd afvalwater.

Ontdek hier de 19 projecten:

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.