Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie

Onderzoek voor een rendabele en klimaatrobuuste land- en tuinbouw

De droogteproblematiek in Vlaanderen vraagt wijzigingen in het telen van land- en tuinbouwproducten. Daartoe dient verder onderzoek te gebeuren. Dit project heeft als doel de Vlaamse land- en tuinbouw weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering door op zoek te gaan naar slimme combinaties van teeltkeuze en teelttechniek. Dit project zet zowel in op datagedreven evaluatie van rassen, de introductie van nieuwe teelten en teeltsystemen, goed bodembeheer gericht op het vasthouden van vocht en beheersing van plagen. Bedrijven worden zo klimaatrobuuster en dus minder gevoelig aan extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte, vorst… Dit project wordt gecoördineerd door het Proefcentrum voor Sierteelt. Om een blijvende impact te garanderen wordt, na afronden van het project, de opgedane kennis en expertise via de Vlaamse praktijkcentra verspreid naar de landbouwbedrijven. Hiervoor werkt het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) samen met Inagro, Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw (KBIVB), Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG vzw), Landbouwcentrum voor voedergewassen vzw (LCV), Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Proefcentrum Fruitteelt (Pcfruit), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.