Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe businessmodellen voor landbouwers

Studie ter bevordering van de groenblauwe dooradering van het landbouwgebied

Deze studie wordt uitgevoerd door het INBO - Instituut voor Natuur en Bosonderzoek - en heeft als doel om de groenblauwe dooradering van het landbouwgebied in Vlaanderen te ondersteunen door het in kaart brengen van de leerlessen uit relevante projecten, de belangrijkste Europese en Vlaamse beleidslijnen en de bestaande publieke of private instrumenten. Dit project omvat ook de bedrijfseconomische doorrekening van een aantal veelbelovende groenblauwe ingrepen op niveau van landbouwbedrijf, perceel of ingreep. Daarnaast wil dit project de bestaande valorisatiemogelijkheden en businessmodellen in Vlaamse context voor groenblauwe infrastructuur op het landbouwbedrijf in kaart brengen en concrete beleidsaanbevelingen formuleren. 

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.