Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennisdeling tussen de water- en energiesector

In het kader van de invoering van de digitale watermeter zijn er samenwerkingen opgezet tussen de water- en energiesector. VMM brengt in kaart voor welke innovatieve concepten het interessant kan zijn om lessen en ervaringen tussen de water- en energiesector uit te wisselen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.