Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opportuniteiten voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik van water

VITO werkt samen met verschillende actoren binnen de watersector een aanpak uit om de meest geschikte locaties in kaart te brengen voor grootschalige opvang, buffering en hergebruik van water.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.