Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sierteelt schakelt niveau hoger

Betere monitoring en minder waterverbruik in meerlagige sierteelt

Sierteelt schakelt niveau hoger

In dit onderzoeksproject zet het Proefcentrum voor de Sierteelt in op slimme technieken en machines voor meerlagige sierteelt. Het verticaal telen van planten in meerdere lagen, onder volledig gecontroleerde condities en jaarrond, biedt meerdere voordelen: een constant, kwalitatief sierteeltproduct, perfect getimed voor de marktvraag, met beperktere impact op de omgeving en een meer beheersbare energiebehoefte. De technische kennis om planten in gesloten omgeving onder ledverlichting te laten groeien is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit project heeft de ambitie om enkele kennishiaten in te vullen, bijvoorbeeld over remote systemen om de teelten in een meerlagensysteem op te volgen (naar teeltplanning) en te monitoren (op het vlak van eventuele plagen en ziekten). De onderzoekers willen ook meer data bekomen over de energie-efficiëntie/het energieverbruik, de homogeniteit van klimaat in het meerlagensysteem (o.a. ontvochtiging), de impact op het milieu, … Naast deze noden focust dit project op de technische optimalisatie van het waterverbruik in een meerlagenteeltsysteem, waarbij wordt gestreefd naar een besparing in waterverbruik in vergelijking met een klassieke serreteelt. Voor dit project werkt het Proefcentrum voor de Sierteelt samen met ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.