Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opzetten Vlaamse stuurgroep voor openbare watervoorziening

Om investeringen beter op elkaar te kunnen afstemmen, werken VMM, AquaFlanders en de drinkwaterbedrijven een voorstel uit voor een overkoepelende regie voor drinkwatervoorziening. Het is bijvoorbeeld in periodes met veel regen beter om drinkwater uit oppervlaktewater te winnen omdat dit dan overvloedig aanwezig is. Zo kunnen we de strategische grondwatervoorraden sparen voor drogere periodes. Door investeringen beter op elkaar af te stemmen kunnen de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.