Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Life ACLIMA

Demonstraties en begeleiding voor de land- en tuinbouwsector

Het project Life ACLIMA brengt de expertise van verschillende partners samen om via een breed scala aan acties te tonen hoe de land- en tuinbouwsector op een duurzame manier met wateruitdagingen omgaat. Op de praktijkcentra land- en tuinbouw van de provincie Antwerpen worden klimaatadaptieve technieken en concrete oplossingen gedemonstreerd die land- en tuinbouwers op hun bedrijf kunnen toepassen. Daarnaast zet dit project in op praktische begeleiding van land- en tuinbouwers via klimaatadaptatietrajecten. Dit project is een samenwerking tussen de praktijkcentra van de provincie Antwerpen - Proefcentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt, Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij - de dienst Landbouw van de provincie Antwerpen, POM Antwerpen, Aquafin, Regionaal Landschap Rivierenland en Sumaqua.   

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.