Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Rendabiliteit van hergebruik verhogen

Om waterhergebruikprojecten rendabeler te maken, wil VMM het mogelijk maken dat drinkwateroverschotten naar het net kunnen vloeien. VMM vraagt drinkwaterbedrijven om het potentieel hiervan in kaart te brengen. Ook het potentieel voor integratie van hemelwaterhergebruik wordt onderzocht.
Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.